• Nederlandsе taallessen

  • 1

Nederlandse taalles voor beginners en gevorderden

De Eerste Bulgaarse School ”ABV” Amsterdam organiseert een taalcursus Nederlands voor Beginners op schoolzondags van 12:00 tot 16:00 (met een pauze van 20 minuten halverwege).

D docent is onze grote verassing omdat hij zowel de Bulgaarse als de Nederlandse taal beheerst.

De cursus duurt het hele schooljaar - van september t/m juni.

 Bij voldoende belangstelling worden vervolgcursussen gegeven naar hogere niveaus.