• Eerste Bulgaarse School"ABC" Amsterdam

  • 1

Eerste Bulgaarse School ABC Amsterdam

De Eerste Bulgaarse school "ABC" Amsterdam, Nederland, is een officiële onderwijs­instel­ling bij de stichting "Bulgaars onderwijs en cultuur", die is georganiseerd en geregistreerd volgens de regels en eisen van het Bulgaarse Ministerie van Onderwijs en Cultuur (MOC) voor de Bulgaarse zondagsscholen in het buitenland.
 
De school biedt onderwijs aan aan 95 leerlingen in de Bulgaarse taal, Literatuur, Geschiedenis, Aardrijkskunde, cultuur en tradities van Bulgarije voor kinderen van de 1e tot de 12de klas. Er is ook gedacht aan een voorschoolse groep voor kinderen tot 7  jaar en veel buitenschoolse activiteiten, cursussen en evenementen voor leerlingen van alle leeftijdsgroepen. Deze laatste hebben als doel de kinderen met de Bulgaarse feesten, ge­bruiken en tradities kennis te laten maken en ook bij te dragen aan het behoud van hun natio­nale zelfbewustzijn.

Het onderwijs in de verschillende vakken wordt gegeven door gekwalificeerde leerkrachten en de leiders van de buitenschoolse activiteiten zijn geroutineerde specialisten op het gebied van de toegepaste kunst, schilderen, muziek, zang en volksdansen. De lessen vinden plaats elke zondag van 12.00 tot 16.00 uur en zijn aangepast aan de gereglementeerde vakantieperiodes voor de overige scholen in Amsterdam.
 
De schoolprogramma's zijn uitgewerkt in overeenstemming met de eisen van het MOC voor onderwijs aan Bulgaren in het buitenland en richten zich op de verbetering van de taalvaardigheden van elk kind. De leermethodes houden rekening met de niveau, de belangen en de  individuele behoeften van onze leerlingen.
 
Vanaf 2015 heeft de school een dependance in Groningen. 
 
Voor dit schooljaar is er gekozen voor de nieuwe geadapteerde schoolboeken en benodigdheden van uitgeverij "Prosveta", speciaal samengesteld voor kinderen die in het buitenland wonen.
 
De verkregen diploma's worden erkend door MOC van Bulgarije.